Mijn visie


Ik stel me tot doel  om het natuurlijke evenwicht tussen mens en paard te herstellen door beiden te respecteren in hun eigenheid.  Ik streef ernaar paarden hun maximale vrijheid te geven, ze te erkennen in hun natuur en ook hun verzorging en onderhoud op dat principe af te stemmen. Volgens mij ligt een communicatieprobleem aan de basis van heel wat maatschappelijke en relationele problemen, zowel tussen mensen onderling als tussen mens en dier.

 

Doordat mensen ver weg geraakt zijn van hun natuurlijke kracht en kern, en volledig geconditioneerd zijn door aangeleerde waarden en normen, zijn conflicten nauwelijks te voorkomen. Die manifesteren zich vooral in dominantie, uitbuiting en machtmisbruik.

 

Elk conflict is daarom een unieke kans om iets meer over jezelf en je omgeving te leren. Hetzelfde geldt voor onze omgang met dieren in het algemeen en specifiek met paarden.

 

Paarden staan nog heel dicht bij hun ware natuur en zijn moeilijk helemaal te conditioneren, tenzij met geweld en inboezeming van angst. Ik leerde dat paarden anders in het leven staan, een enorme bereidheid tot vertrouwen hebben en pas in overgave gaan als hun vrijheid gerespecteerd wordt. 
Dat laatste klinkt wat paradoxaal maar valt aan de realiteit te toetsen. In onze samenleving staat vrijheid verkeerdelijk synoniem voor losbandigheid, het niet accepteren van regels of afspraken en de afwezigheid van toewijding. De ware betekenis van vrijheid is precies het tegenovergestelde: erkenning van je diepste zijn, respect en duidelijke houvasten. In zo'n oprechte omgeving functioneren mens en paard vanuit het hart en optimaal. Die respectvolle houding trek ik ook door in de omgang, de verzorging en het berijden van paarden.

 

Net zoals iedere mens anders is, bestaan er ook bij paarden oneindig veel trekjes, karakters en rassen die vragen om gezien te worden om wie ze zijn. Moeilijke paarden bestaan niet, ze werden het omdat de mens ze daartoe dwong...
De schoonheid naar boven brengen in mens en dier. Dat is mijn uitdaging, iedere dag opnieuw.